اردشیر پشنگ

روابط بین الملل. سیاست خارجی و مسائل خاورمیانه با نگاه ویژه بر عراق

 
جواب کنکور و قبولی دوستان
نویسنده : اردشیر پشنگ - ساعت ۱:٠٥ ‎ق.ظ روز شنبه ٧ شهریور ۱۳۸۸
 

دیروز نتایج آزمون کارشناسی ارشد اومد و شش نفر از دوستان و کسانی که بطور مستقیم و غیرمستقیم و کم یا زیاد به نوعی مشاورشون بودم توی راه آمادگی آزمون خوشبختانه قبول شدند.

ارشاد پسر داییم و حامد دوستم هردو شبانه علوم سیاسی دانشگاه تهران قبول شدن

اسماعیل هم شبانه مطالعات آمریکای شمالی دانشگاه تهران، ساغر (نامزد دوستم ابوالفضل) و خانم احمدی هردو شبانه روابط بین الملل علامه طباطبایی قبول شدن و خانم فتاحی هم شبانه روابط بین الملل تربیت معلم تهران قبول شده!