اردشیر پشنگ

روابط بین الملل. سیاست خارجی و مسائل خاورمیانه با نگاه ویژه بر عراق

 
میزبانی اساتید برجسته روابط بیل الملل و علوم سیاسی ایران
نویسنده : اردشیر پشنگ - ساعت ۱:٥٤ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸٩
 

دوشنبه شب این هفته در رستوران کوهستان در منطقه دربند به همراه چندین دوست همکلاسی ام از جمله شهراد، آزاده، هرمز، فرنوش، اباذر،عباس، جعفر، آریا، عطا، رضا و شهرام به مناسبت هفته معلم میزبان اساتید برجسته گروهمون ،روابط بین الملل، و نیز تعدادی از اعضای انجمن علوم سیاسی ایران بودیم.

این اساتید برجسته و صاحبنام که دارای شهرت داخلی و بعضاً بین المللی هستند عبارت بودند از:

١.دکتر قاسم افتخاری، استاد روابط بین الملل دانشگاه تهران

٢.دکتر محمدعلی شیرخانی مدیرگروه روابط بین الملل دانشگاه تهران و رئیس انجمن علوم سیاسی ایران

٣.دکتر قاسم شعله سعدی استاد روابط بین الملل دانشگاه تهران

۴.دکتر عبدالله رمضانزاده استاد روابط بین الملل دانشگاه تهران و سخنگوی پیشین دولت آقای خاتمی

۵.دکتر مستقیمی استاد روابط بین الملل دانشگاه تهران

۶.دکتر محمد فرهاد عطایی استاد روابط بین الملل دانشگاه تهران

٧.دکتر مولایی استاد روابط بین الملل دانشگاه تهران

٨.دکتر حمیرا مشیرزاده استاد روابط بین الملل دانشگاه تهران

٩.دکتر حسین سیف زاده استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران

١٠.دکتر عبدالرضا تاجیک استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

١١.دکتر امیرحسین حاجی یوسفی استاد روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

١٢.دکتر سلیمی

١٣.دکتر مقصودی

١۴.دکتر ابراهیمی