حوادث زاخو تهدیدی برای اعتبار کردستان عراق

چنین سیمایی از کردستان را می توان در مناطق کردنشین شمال عراق به خوبی مشاهده کرد در جاییکه محل همزیستی مسالمت آمیز مردمانی با زبانها و گویشهای مختلف کُردی، ترکمنی، عربی و مذهبی شامل مسلمان (شیعه و سنی)، ایزدی (اهل حق)، مسیحی، یهودی، زرتشتی، ارمنی و قومی همچون کُرد، عرب، ترکمن، کلدانی، آشوری و ...  است.

این وضعیت طی سالیان اخیر و بخصوص بعد از تقویت گفتمان رادیکال دینی در عراق و تشدید حضور سلفی ها در این کشور که از یکسو عراق را در حدفاصل سالهای 2005 تا 2010 به صحنه تقابل پیروان مسلمان افراطی با عراقیهای مسیحی و یهودی و از سوی دیگر به محلی برای نزاع مذهبی میان شیعه و سنی تبدیل کرد بیش از پیش نمود پیدا کرد چرا که این تنها کردستان عراق بود که هم در سایه قدرت دولت محلی اش و هم به پشتوانه فرهنگ و سنت تاریخی که بدان اشاره شد دارای آرامش بود و حتی پذیرای مسیحیان به تنگ آمده از افراطی گریها در بغداد شد این مساله در بهبود و ارتقای موقعیت کردستان عراق از منظر دیپلماسی عمومی نقش به سزایی داشت و دیدارهای چند باره مقامات سیاسی کُرد عراقی با پاپ در واتیکان را از این منظر نیز می توان تحلیل و ارزیابی کرد.

حال طی روزهای اخیر شهر زاخو و برخی شهرها و مناطق دیگر کردستان شاهد وقوع ناآرامی هایی بوده است ناآرامی هایی که از یکطرف منجر به آتش کشیده شدن مراکزی توریستی و بعضاً نزدیک و وابسته به مسیحیان شده است و از طرف دیگر به شعله ور شدن برخی دفاتر یکی از احزاب کُرد اسلامگرا شده است.

فارغ از علل ها و اتهامات موجودی که گروههای مختلف کُرد عراقی در این زمینه به یکدیگر وارد می سازند از منظر بیرونی باید گفت حوادث زاخو و عدم کنترل و مدیریت آن باعث خواهد شد تا هم آن آوازه و اعتبار کُردها و کردستان در همزیستی موفق و مسالمت آمیز با اقوام و پیروان مذاهب دیگر زیر سئوال رود و از این بابت به اعتبار دیپلماتیک کُردها که این روزها سخت نیازمند آن هستند خدشه جدی وارد شود و هم به این ادعا که در کردستان عراق، احزاب دارای آزادی بوده و می توانند آزادانه به فعالیت پرداخته و به همین دلیل نمونه ای ایده ال برای الهام بخشی به دموکراسی لرزان و نوپای عراقی در دیگر مناطق این کشور باشند لطمه جدی وارد خواهد آمد!

/ 0 نظر / 17 بازدید