تفاوت چندانی بین احزاب حاکم و اپوزیسیون در کردستان عراق وجود ندارد

برگردیم سر مسائل و تحولات داخلی در منطقه اقلیم کردستان عراق، حزب شما اینک یکی از متحدین احزاب حاکم محسوب می شود و در فرآیند تشکیل دولت حضور داشته اید اما اینگونه که برخی شواهد و اخبار نشان می دهند اخیراً حرکت و برنامه هایی میان گروههای به اصطلاح چپ کُرد یعنی حزب شما (سوسیالیست دموکرات)، حزب کمونیست (شیوعی) و حزب زحمتکشان برای تشکیل یک ائتلاف خاص در انتخابات آینده را آغاز کرده اید لطفاً در این خصوص توضیح بیشتری دهید.

قبل از پاسخ به سئوال شما باید تاکید کنم قبل از هر چیزی ما یک حزب ملی و وطنی محسوب می شویم و حزبی چپ محسوب نمی شویم یعنی آرای سوسیالیسم را در چارچوب مرزیهای داخلی کردستان عراق پیگیری می کنیم چون هم برای مردممان و هم خاک مان می کوشیم. اما در پاسخ به سئوال شما باید بگویم که ما اینک با یک سهم اندک در حکومت اقلیم کردستان عراق مشارکت داریم و در همین راستا وزیر برق (نیرو) و قائم مقام نیروهای نظامی از حزب ما انتخاب شده اند. آنگونه که مطلع هستید اینک در کردستان عرق دو جریان عمده سیاسی با نامهای احزاب حاکم و اوپوزیسیون (معارضه) حضور دارند اما واقعیت این است که حزب ما از نظر نگرشی و مواضع بطور دقیق در میان هیچیک از دو جریان مذکور نیست بلکه در حد واسط آنها محسوب می شود که بعضاً دیدگاهی متفاوت هم با احزاب حاکم و هم احزاب اوپوزیسیون در خصوص برخی مسائل داریم لذا برای تقویت نظر و صدایمان با دو حزب شیوعی (کمونیست) و زحمتکشان که آرایی نزدیک و شبیه به ما دارند جلساتی را تشکیل داده ایم تا احتمالاً در انتخابات آینده تحت عنوان یک ائتلاف جدید و با راهی متفاوت از دو جریان اصلی کنونی وارد کارزار انتخاباتی شویم.

 

این به نوعی «راه سوم» که شما بدان اشاره می کنید که می خواهید متمایز از احزاب حاکم و اوپوزیسیون باشید آیا به این معناست که احتمالاً در دولت پس از انتخابات آتی کردستان عراق مشارکت نخواهید کرد؟ یعنی شما هم به سمت ایجاد اوپوزیسیون جدید و متفاوت از اوپوزیسیون فعلی متشکل از جنبش گوران (تغییر) و اسلامگراها حرکت خواهید کرد؟

 

آن چیزی که اینک ما می گوییم به نظر می رسد اوپوزیسیون بیشتر یک نام و ژست است تا اینکه یک عمل باشد چون شما هم می دانید چنانچه اوپوزیسیون فعلی هم قدرت را در دست بگیرد عملکرد آن تفاوت چندانی با احزاب حاکم فعلی نخواهد داشت. این دو جریان هم اینک هم با یکدیگر نشست برگزار می کنند با یکدیگر مواضع مشترک اتخاذ و بیانیه مشترک هم صادر می کنند در پارلمان هم در بسیاری از تصمیمات آرای نزدیکی به هم دارد و مشاهده می شود تفاوت های میان آنها با یکدیگر چندان زیاد نیست و جزئی است. اما آنچه که ما بدنبال آن هستیم تا اوپوزیسیونی جدید برای ایجاد اصلاحات و انجام خواست های مردم و کارها و پروژه های معطل مانده تشکیل دهیم. چون ما حکومت اقلیم کردستان عراق را حاصل حرکت ملت کُرد عراقی می دانیم و آن را تنها متعلق به دو حزب حاکم دموکرات و اتحادیه میهنی نمی دانیم. حکومت فعلی حاصل قیام، کوشش، خون و فداکاری همه ملت کرد عراقی در طی چندین دهه مبارزه است.

عمر و تجربه 20 سال حکومت داری و داشتن پارلمان در قیاس با تجربه داشتن پارلمان 800 ساله در بریتانیا و برخی دیگر کشورها بسیار کمتر است لذا این حکومت نوپای ما نیاز به مراقبت و محافظت جدی تری برای حفظ دستاوردها و ارتقای آن دارد برای حزب متبوع ما پشتیبانی و حمایت و در عین حال مراقبت از این دستاوردها بسیار مهم هست و در این راستا گام بر خواهیم داشت.

 

هرچند شما مدعی آن هستید که میان احزاب حاکم و اوپوزیسیون تفاوت چندانی وجود ندارد و در بسیاری از موارد این دو همرای هستند اما نمی توان این واقعیت را نادیده گرفت که دو جریان مذکور در نهایت دو گفتمان متفاوت سیاسی در کردستان عراق را دنبال می کنند حال با تمامی این اوصاف شما انتقاداتی که اوپوزیسیون به احزاب حاکم وارد می سازد را تا چه میزان قبول دارید؟

 

ما بودن اوپوزیسیون برای ایجاد تعادل، پیگیری مسائل و کارها و پاسخگو کردن حاکمیت را مثبت و لازم می دانیم چون اوپوزیسیون حاکمان را وادار به انجام کارهای بهتر برای مردم می کند. اما در دعوای فعلی میان اوپوزیسیون و احزاب حاکم باید گفت بیشتر بحث بر سر کیفیت و میزان تقسیم قدرت و منابع ثروت در دست احزاب است و انتقادات آنها هم برای گرفتن سهم بیشتر از حاکمیت است به نظرم باید دید انتقادات و نقش اوپوزیسیون چه میزان در بهبود زندگی مردم تاثیر مثبت داشته است آیا اوپوزیسیون باعث شده است که دولت را وادار کند همه جاده های بین شهری اتوبان شوند آیا باعث تاسیس و ورود مترو به شهرهای بزرگ و پرجمعیت شده است یا خیر؟ که جواب منفی است. به نظر من اوپوزیسیون می بایست در راستای اصلاحات عینی و تحقق هرچه بهتر نیازها و خواسته های مردم حرکت کند نه اینکه تمام هم و غم خود را صرف دعوای سیاسی با احزاب حاکم کند. و این یکی از اختلافات ما با دو جریان مذکور است.

 

با این اوصاف شما اینک خود را جزء حاکمیت می دانید یا یک اپوزیسیون منتقد و متفاوت از اپوزیسیون موجود؟

 

خب ما هرچند سهم اندکی داریم اما در دولت مشارکت کرده ایم هرچند دیدگاههای خاص خود را نیز داریم!

 

جناب محمد حاجی محمود من هنوز متوجه نشدم که آیا سرانجام در انتخابات آینده شما از مشارکت در قدرت و حضور در دولت صرف نظر کرده و به عنوان یک گروه اوپوزیسیون جدید خود را کنار خواهید کشید یا خیر؟

 

پاسخ این سئوال را اینک نمی توانم بدهم چون ما حتماً دنبال این مساله که از دولت خارج شویم و جریان سوم خارج از قدرتی را ایجاد و رهبری کنیم نیستیم ما اگر دولت آینده را خوب و بطور نسبی نزدیک به معیارهای خود ارزیابی کردیم مطمئناً در آن مشارکت خواهیم کرد اما اگر ارزیابی متفاوتی داشتیم خود را کنار می کشیم و نقش اوپوزیسیون را به شیوه ای دیگر بازی خواهیم کرد.

 

شما به عنوان یکی از رهبران حزبی و مبارزان سیاسی کردستان عراق دارای روابط نزدیک و دوستانه ای با آقای مسعود بارزانی رهبر حکومت اقلیم کردستان هستید و گویا یکی از مشاوران ایشان نیز محسوب می شوید، با این حال به عنوان دبیرکل حزب سوسیال دموکرات کردستان عراق، با کاندیداتوری احتمالی وی برای رهبری حکومت اقلیم برای سومین بار پیاپی چه دیدگاه و نظری دارید؟

 

در واقع ارتباط ما با دیگر احزاب کُرد عراقی در قابت تعاملات حزبی و نه شخصی است چون بنده عهده دار هیچ مسئولیتی در حکومت اقلیم کردستان عراق نیستم و دیدارهایی هم که با رهبر حکومت اقلیم و دیگر مقامات داریم در چارچوب دیدارها و جلسات حزبی بوده است. در خصوص احتمال کاندیداتوری مجدد آقای بارزانی در انتخابات 2013 باید بگویم ما همچنان در حال تنظیم و تهیه یک قانون اساسی در کردستان عراق هستیم که هنوز این مهم به پایان نرسیده است چنانچه قانون مذکور به اتمام و در رفراندوم عمومی با اقبال مردم مواجه شد در اینصورت هرکسی می تواند تنها دوبار پیاپی خود را کاندیدای رهبری حکومت اقلیم کند اما چون هنوز این قانون نهایی نشده است لذا آقای بارزانی منعی قانونی برای کاندیداتوری احتمالی نخواهند داشت. و چون خلاف قانون هم نیست لذا حزب ما مشکلی را در این خصوص نمی بیند.

 

بنا بر اخبار برخی رسانه ها آقای جلال طالبانی رئیس جمهور فعلی عراق اعلام داشته است با توجه به وضعیت جسمی و سنی پس از سال 2014 خود را کاندیدای پست ریاست جمهوری (اگر به کُردها برسد) نخواهد کرد؛ با این شرایط به نظر شما گروههای مختلف کُرد چه کاندیدای محتملی را برای پست مذکور در نظر خواهند گرفت؟

 

تاکنون این موضوع در میان احزاب مختلف کُرد مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است اما باید گفت بودن و حضور مام جلال (طالبانی) برای کُردها و سرنوشت کردستان از یک طرف و حتی عراق و منطقه خاورمیانه یک ضرورت است. لذا امیدوارم ایشان همچنان شرایط ادامه ریاست جمهوری عراق را داشته باشند اما چنانچه زمانی وی شرایط لازم را نداشت و مایل به ادامه نبود در آن هنگام رهبران و سیاستمداران مختلفی در کردستان عراق وجود دارند که بتوانند نمایندگی کُردها در بغداد را بر عهده بگیرند.

 

گفتگو: اردشیر پشنگ

عکس: عباس امیری

 

ادامه دارد ....

/ 0 نظر / 28 بازدید